teljes fogászati árlista:

Árlista
Góckutatás (Átfogó konzultáció 2 lépésben OP/CBCT) 35.000 Ft
Hétvégi felár 6.000 Ft
Fogászati konzultáció (rövid: 15-30p) 13.000 Ft
Fogászati kontroll 4.000-8.000 Ft
Kismamák szűrővizsgálata 20.000 Ft
Fogászati anesztézia 1 óra 140.000 Ft
Rendelkezésre állási díj (24 órán belüli lemondás vagy elmulasztott megjelenés esetén kerül felszámolásra a következő kezelés alkalmával) 8.000 Ft

Fogászati CBCT 25.000 Ft
Arckoponya CT 20.000 Ft
Panorámaröntgen 10.000 Ft
Teleröntgen 10.000 Ft
Intraorális röntgen 5.000 Ft
TMI felvétel (2 oldali) 20.000 Ft

Mikroszkópos diagnózis felállítása 19.000 Ft
Gyökérkezelés megkezdése mikroszkóp alatt, a csatornák számától függetlenül (trepanáció, gyökércsatornák feltárása, megmunkálása) – frontfog 77.500 Ft
Gyökérkezelés megkezdése mikroszkóp alatt, a csatornák számától függetlenül (trepanáció, gyökércsatornák feltárása, megmunkálása) – kisőrlő fog 89.000 Ft
Gyökérkezelés megkezdése mikroszkóp alatt, a csatornák számától függetlenül (trepanáció, gyökércsatornák feltárása, megmunkálása) – nagyőrlő fog 120.000 Ft
Gyökércsatornák kemomechanikai tisztítása mikroszkóp alatt (tágítás, átöblítés, gyógyszeres lezárás, ideiglenes tömés) – foganként és alkalmanként – szükség esetén 23.000 Ft
Gyökértömés eltávolítása mikroszkóp alatt – frontfog 23.000 Ft
Gyökértömés eltávolítása mikroszkóp alatt – kisőrlő fog 33.000 Ft
Gyökértömés eltávolítása mikroszkóp alatt – nagyőrlő fog 45.000 Ft
Gyökértömés elkészítése mikroszkóp alatt – frontfog 77.500 Ft
Gyökértömés elkészítése mikroszkóp alatt – kisőrlő fog 89.000 Ft
Gyökértömés elkészítése mikroszkóp alatt – nagyőrlő fog 120.000 Ft
Csap eltávolítása mikroszkóp alatt 23.000 Ft
Betört műszer, idegen test feltárása a csatornában 40.000 Ft
Perforáció zárása (MTA) 31.500 Ft
Gyökércsúcs – rezekció 66.000 Ft
Retrográd gyökértömés 40.000 Ft

Fogeltávolítás 25.000-30.000Ft
Foggyökér eltávolítása 37.000Ft
Komplikált fogeltávolítás disszekcióval 44.000Ft
Bölcsességfog eltávolítása feltárásban 63.000Ft
Bölcsességfog eltávolítása 46.000Ft
Socket shield / pontic shield 80.000Ft
Csontpótlások CBCT felvétel alapján, 150.000Ft-tól
Sürgősségi szájsebészeti ellátás 25.000Ft
Nyelvfék / ajakfék felszabadítás 40.000Ft
PRF használata 9.500-35.000Ft
Megnyílt arcüreg (sinus) zárása 38.000Ft
Szövettani mintavétel és leletezés 15.000-28.000Ft
Tenyésztés 16.000-22.000Ft

Fognyaki érzékenység kezelése ecseteléssel 8.000 Ft
Tömés alábélelése, pulpasapkázás 8.000 Ft
Fogfelépítés / biobase – fogpótlást megelőzően, üvegszálas megerősítéssel 19.000-42.000 Ft
Ideiglenes fogtömés 11.500 Ft
Üvegionomer fogtömés 19.000 Ft
Direkt restauráció, kompozit fogtömés – kiterjedéstől és komplexitástól függően

32.000-49.000 Ft

Direkt kompozit felépítés: élpótlás / direkt héj, digitális tervezéssel

69.000 Ft

Öntött csap készítése 40.000 Ft

Diagnosztikus felviaszolás és próba – wax-up, mock-up / tag 8.000 Ft
Fémkerámia korona / hídtag 86.000 Ft
Fémmentes héj / korona / hídtag / betét (cirkon-kerámia / préskerámia) 126.000 Ft
Fémmentes héj / korona / hídtag / betét (cirkon-kerámia / préskerámia) – speciális esztétikai igények esetén 163.000 Ft
Kompozit héj / korona / hídtag / betét

95.000 Ft

Kompozit héj / korona / hídtag / betét – speciális esztétikai igények esetén

122.000 Ft

Maryland híd tagonként 69.000 Ft
Műíny kialakítása / fog – kerámia / kompozit

14.000 Ft

Héj / korona / hídtag / betét eltávolítása – tagonként 11.500 Ft
Ideiglenes héj / korona tagonként – rendelői 14.000-17.000 Ft
Ideiglenes héj / korona tagonként (PMMA / erősítéssel), technikai

59.000-66.000 Ft

Harapásemelő sín / állcsont – rendelői 24.000 Ft
Harapásemelő sín / állcsont – technikai 35.000 Ft
Kivehető ideiglenes fogpótlás – klipsz / kapcsos 69.000 Ft
Fém alaplemezű részleges kivehető fogpótlás / állcsont

310.000 Ft

Implantátumra rögzülő kivehető fogpótlás

299.000 Ft

Teleszkóp fém alaplemezű részleges kivehető fogpótlásba / db

58.000 Ft

Preciziós elhorgonyzás / csúsztató – páronként 138.000 Ft
Teljes kivehető fogsor/ állcsont 225.000 Ft
Teljes kivehető fogsor – ideiglenes / állcsont 150.000 Ft
Betét csere fogsorba /db 18.500 Ft
Fogsor javítása / alábélelése állcsontonként 20.000-36.000Ft
Ragasztás – idegen pótlás / tag 9.000 Ft

Professzionális szájhigiéniás kezelés (ultrahangos fogkőeltávolítás, polírozás) 17.000-27.000 Ft
Homokfúvás 11.000 Ft
Professzionális szájhigiéniás kezelés (ultrahangos fogkőeltávolítás, polírozás, homokfúvás) 38.000 Ft
Instruálás, motiválás – személyre szabott szájhigiénés oktatás, tanácsadás / iTOP protokoll / 18.000 Ft

Bredent implantátum behelyezése 190.000 Ft
Implantátumra csavarozható szóló fémkerámia korona 208.000 Ft
Implantátumra csavarozható szóló fémmentes korona 248.000 Ft
Implantátumra csavarozható fogtechnikai ideiglenes korona 85.000 Ft
Implantátumra rögzülő kivehető fogpótlás 299.000 Ft
Implantátum eltávolítása 25.500-69.000 Ft
Ínyformázás implantátum mellett, egyéni lenyomatvétel + felépítmény (1-2 alkalom, összesen) 39.000 Ft
3D sebészi sablon (guide) implantátum behelyezéséhez, tervezéssel 100.000-140.000 Ft
Fast and fixed fogpótlás teljes állcsont helyreállítására (4-6 implantátum behelyezésével együtt) 2.760.000-3.680.000 Ft

Gyermekfogászati konzultáció önállóan, egyéb kezelés nélkül 16.000 Ft
Gyermekfogászati kontroll 7.000 Ft
Készenléti / vizit díj / beszoktató program 16.000 Ft
Gyermek fogkőeltávolítás + polírozás 19.000 Ft
Szájhigiénés felkészítés 16.000 Ft
Tejfog tömés – kompozit / üvegionomer 19.000 Ft
Tejfog tömés – ideiglenes 6.500 Ft
Tejfog eltávolítás érzéstelenítő zselével 16.000 Ft
Tejfog eltávolítás injekcióval 18.000 Ft
Fluoridálás foganként 6.500 Ft
Barázdazárás 17.000 Ft
Kiterjesztett barázdazárás 18.000 Ft
Teljfog gyökérkezelésének megkezdése / pulpotomia 16.000 Ft
Gyökérkezelt tejfog tisztítása 9.000 Ft
Tejfog gyökértömés 10.000 Ft
Mozgó fogak sínezése / fog 11.000 Ft

FOGSZABÁLYOZÁS DIAGNOSZTIKA:
Első fogszabályozási konzultáció 10.000 Ft
Kezelési terv (cephalometriai-, modell-, és fotóanalízis) 25.000 Ft
Helyfenntartó készülék 40.000 Ft
Myofunkcionális tréner 60.000 Ft
Bimaxilláris / funkciós készülék 120.000 Ft
Funkciós készülékek (Hansa, Frankel) 90.000 Ft
Herbst típusú készülék 150.000 Ft
Hyrax készülék 120.000 Ft
Tágító csavaros lemez – 1 állcsontra 70.000 Ft
Kivehető készülék aktiválása – alkalmanként 10.000 Ft
Damon Q/Pitts 21 fogszabályozó készülék/állcsont 310.000 Ft
Lágy erőkkel működő esztétikus készülék(Damon Clear/H4 Go)/állcsont 340.000 Ft
Lágy erőkkel működő fém készülék(Damon 3MX/ H4)/állcsont 265.000 Ft
Aktiválás alkalmanként 1 állcsontra-rögzített 7.500 Ft
Aktiválás alkalmanként 2 állcsontra-rögzített 10.000 Ft
Mini implantátum 50.000 Ft
Fogszabályozó készülék eltávolítása, levétele 0 Ft
Fix retainer/állcsont 40.000 Ft
Fogszabályozás áttetsző aligner rendszerrel (Invisalign / Spark), kontrollokkal, retenciós készülékkel és eltávolítással együtt, csomagban kezelési terv alapján

RÖGZÍTETT FOGSZABÁLYOZÓ KÉSZÜLÉKEK:
Lágy erőkkel működő fém készülék egy állcsontra (Damon Q/Pitts21): 310.000 Ft
Lágy erőkkel működő fém készülék egy állcsontra (Damon 3MX/ H4): 265.000 Ft
Lágy erőkkel működő esztétikus készülék egy állcsontra (Damon Clear/H4 Go): 340.000 Ft
Lágy erőkkel működő készülék aktíválása két állcsontra: 25.000 Ft/alkalom
Miniimplantátum behelyezése/db: 50.000-60.000 Ft
Eva Platte: 35.000 Ft
Herbst típusú készülék: 150.000 Ft
Transpalatinális ív/ Linguál ív: 45.000 Ft
Helyfenntartó készülék: 40.000 Ft
Hyrax készülék: 120.000 Ft
Ferdesík: 50.000 Ft
Fogszabályozó levétel (nálunk ragasztott): ingyenes
Fogszabályozó levétel (máshol ragasztott): 50.000 Ft
Ragasztott retainer egy állcsontra: 40.000 Ft
Retenciós készülék egy állcsontra: 45.000 Ft
3D Digitálisan nyomtatott retainer egy állcsontra 65.000 Ft
Leesett bracket visszaragasztása 6.000 Ft
Lézeres gingivektómia 42.500 Ft

INVISALIGN – LÁTHATATLAN FOGSZABÁLYOZÁS:
Két állcsontos kezelés 750.000 – 1.600.000 Ft

Parodontális státuszfelvétel (tasakmélységek regisztrációja minden fogon) 25.000 Ft
Zárt kürett / fog 18.500 Ft
Zárt kürett / oldal 138.000 Ft
Helbo lézeres tasakkezelés 8.000-38.000 Ft
Nyitott kürett / fog 33.000-80.000 Ft
Regeneratív anyag (Emdogain) 63.000 Ft
Extrakoronális sínezés üvegszálas megerősítéssel / fog 26.000 Ft
Ínyplasztika ínyvisszahúzódás (recessio) kezelésére 103.500-230.000 Ft
Ínyplasztika fogatlan területen / implantátum mellett (CTG / lebenytechnika) 46.000-109.000 Ft
Gingivectomia 20.000 Ft
Funkcionális koronahosszabbítás 40.000-58.000 Ft
Ínykorrekció – esztétikai koronahosszabbítás. Tervezéssel, osteotomiával / fog 51.000-58.000 Ft

Becsiszolás / fog 17.000 Ft
Becsiszolás – kiterjedt 40.000 Ft
Harapásanalízis – relaxáció és CR rögzítése 85.000 Ft

Magánklinika a 10 – 16 kerület határán

 

Az Ezüstfény Magánklinika 2014 augusztusában indult. Büszkék vagyunk arra, hogy három és fél év alatt több mint 31000 páciens közel 49000 alkalommal fordult hozzánk egészségügyi problémájával és tisztelt meg minket bizalmával. Családi vállalkozásként mindig a magas színvonal megtartására törekszünk, ezért a páciensközpontú betegellátás mellett, folyamatos fejlesztésekkel és bővítésekkel garantáljuk orvosaink és betegeink számára a lehető legjobb körülményeket a gyógyításhoz és gyógyuláshoz egyaránt. Személyes jelenlétünkkel mindig igyekszünk figyelemmel kísérni pácienseink reakcióit, véleményeit és azt, hogy miben lehetnénk még jobbak. Talán ez az, ami megkülönbözteti magánrendelőnket a többitől. Köszönjük a rengeteg pozitív visszajelzést, ezek sok energiát adnak nekünk a mindennapokban! 2017 ben 24 000 betegellátást végeztünk melyek kapcsán 31 negativ észrevételt kaptunk vagyis a betegek 0,129 % élt kifogással. Sajnos egy kifogásolt eset is sok de mi minden nap azon dolgozunk, hogy betegeink elégedetten távozzanak tőlünk.

Kérjen időpontot online

Kövess minket a Facebookon!

Facebook Pagelike Widget

Copyright © 2018 Ezüstfény Magánklinika